வணக்கம் தோழர்களே…

தமிழால் ஒன்று சேருவோம்
கலை இலக்கியத்தால் களம் அமைப்போம்
மாற்றத்தை வென்றெடுப்போம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *